Kết quả thi Hanu Test chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 17/04 & 18/04/2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi Hanu Test (chuẩn đầu ra) cho sinh viên chính quy khóa 2017-2021, kỳ thi 17/04 & 18/04/2021 như sau:

 1. Kết quả thi C1-Anh chuẩn đầu ra 
PDFKet qua thi C1-Anh-Chuan dau ra 18.04.2021
2. Kết quả thi B2 - Anh chuẩn đầu ra tại đây:

PDFKet qua thi B2-Anh-Chuan dau ra 18.04.2021

 

 

 3.

PDFKet qua thi C1-Phap-Chuan dau ra 17.04.2021PDFKet qua thi B2-Phap-Chuan dau ra 17.04.2021 V2

 

 

4. 

PDFKet qua thi C1-Duc-Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

5. 

PDFKet qua thi C1-Trung-Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

6. 

PDFKet qua thi C1-Nhat- Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

7. 

PDFKet qua thi C1- Han-Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

8. 

PDFKet qua thi C1-Tay Ban Nha- Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

9. 

PDFKet qua thi C1-Bo Dao Nha- Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

10. 

PDFKet qua thi C1-Italia-Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

11. 

PDFKet qua thi C1-Nga-Chuan dau ra 17.04.2021

 

 

12. 
PDFKet qua thi C1-Tieng Viet-Chuan dau ra 17.04.2021
 
Nhà trường nhận đơn phúc khảo trong vòng 01 tuần (trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật) sau khi Nhà trường có thông báo về việc giảng dạy tập trung.
 Sinh viên tải mẫu đơn phúc khảo TẠI ĐÂY