Thông báo DỪNG nhận hồ sơ thi NLNN (trên máy tính) kỳ thi ngày 14,15&16/5/2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo:
Dừng nhận hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ NLNN (trên máy tính) bậc 3-5/6, kỳ thi các ngày: thứ Sáu, ngày 14/05/2021; thứ Bảy, ngày 15/05/2021 và Chủ nhật 16/05/2021 do số lượng thí sinh đăng ký đã đạt mức tối đa.
Nhà trường sẽ thông báo Lịch thi chi tiết, danh sách thí sinh dự thi vào 17h00 ngày 11.05.2021 trên website http://hanu.vn và http://tec.hanu.vn