Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020;
Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016 – 2020 và các đối tượng khác như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Sinh viên chính quy khóa 2016-2020 bắt buộc phải dự thi, sinh viên không đạt yêu cầu sẽ không được xét tốt nghiệp. Sinh viên các khóa khác có thể tự nguyện đăng ký dự thi. Lưu ý:
o Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2;
o Sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: Thi tiếng Pháp trình độ B2;
o Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1.
- Sinh viên chính quy các khóa khác.
- Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi.
2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
- Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội;
- Ngày thi: 30 & 31 tháng 5 năm 2020
o Sinh viên khối ngành ngôn ngữ (trừ ngôn ngữ Anh), ngành Truyền thông Doanh nghiệp, ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam thi ngày 30 tháng 5 năm 2020;
o Sinh viên khối các chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh thi ngày 31 tháng 5 năm 2020.
o Buổi sáng: 07h30 - Thi kỹ năng Nghe, Đọc, Viết;
o Buổi chiều: 13h15 - Thi kỹ năng Nói (Nếu có thay đổi, Hội đồng thi sẽ có thông báo cụ thể ngay trong buổi sáng).
3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Sinh viên đăng ký dự thi nộp 03 ảnh 3x4, 01 bản photocopy CMTND (không cần công chứng, nhưng thí sinh cần xuất trình bản gốc CMTND khi làm thủ tục đăng ký thi và khi vào phòng thi), điền vào Đơn dự thi (theo mẫu tải TẠI ĐÂY).
4. ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Đối với sinh viên chính quy khóa 2016-2020: nộp hồ sơ tại văn phòng Khoa/Bộ môn.
- Đối với sinh viên chính quy các khóa khác và các đối tượng tự do: nộp hồ sơ dự thi tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101 nhà A1) và nộp lệ phí thi tại Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
5. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: từ ngày 04.5.2020- đến 16h00 ngày 25.5.2020.
6. LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ:
- Sinh viên chính quy khóa 2016-2020: nộp lệ phí thi 500.000 đồng tại văn phòng Khoa/Bộ môn.
- Sinh viên chính quy các khóa khác: 500.000 đồng
- Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi: 1.800.000 đồng
- Thí sinh đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ NLNN theo mẫu của Trường Đại học Hà Nội.
Lưu ý: Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường hanu.edu.vn lúc 17h00 ngày 29.05.2020. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.