Lịch thi, Danh sách dự thi NLNN (trên máy tính) kỳ thi ngày 09.05.2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo các thông tin chi tiết về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6, bậc 3-5/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:
1. Hình thức thi: Trên máy tính.
2. Địa điểm thi: Nhà A1 Trường Đại học Hà Nội.
3. Thời gian thi:
Bậc 3-4-5/6 (trình độ B1-B2-C1):
       - Ca 1: thí sinh có mặt trước 06h45 sáng Thứ Bảy ngày 09.05.2020 để làm thủ tục vào phòng thi.
Bậc 2/6 (trình độ A2):
       - Ca 2: thí sinh có mặt trước 12h45 chiều Thứ Bảy ngày 09.05.2020 để làm thủ tục vào phòng thi.
Lưu ý:
- Thí sinh chỉ mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân (CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu), không mang các tài liệu, thiết bị khác, kể cả đồng hồ đeo tay;
- Thí sinh có thể để đồ cá nhân tại tủ (có khóa) do Hội đồng thi chuẩn bị và tự chịu trách nhiệm bảo quản;
- Thí sinh hạn chế mang các vật dụng kim loại để tiện lợi cho quá trình kiểm tra qua cửa từ;
- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách thi (họ tên, giới tính, ngày sinh). Danh sách phòng thi chi tiết sẽ được niêm yết tại sảnh nhà A1 Trường Đại học Hà Nội trước giờ thi, trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác cần báo lại cho Cán bộ coi thi để chỉnh sửa.
- Thí sinh có thể đeo khẩu trang trong khi làm bài thi để phòng chống dịch cúm COVID-19.
- Thí sinh đọc kĩ các văn bản đính kèm theo Thông báo này.
4. Các văn bản chi tiết:
1. Danh sách thí sinh dự thi:
- Danh sách thí sinh dự thi NLNN tiếng Anh bậc 3-4-5/6 (B1-B2-C1) Sáng Thứ Bảy ngày 09.05.2020. XEM TẠI ĐÂY.
- Danh sách thí sinh dự thi NLNN tiếng Anh bậc 2/6 (A2) Chiều Thứ Bảy ngày 09.05.2020. XEM TẠI ĐÂY.
2. Nội quy thi xem TẠI ĐÂY
3. Một số vấn đề cần lưu ý với thí sinh xem TẠI ĐÂY
4. Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính - bậc 2/6 xem TẠI ĐÂY
5. Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính - bậc 3-4-5/6 xem TẠI ĐÂY