Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp hạng I từ ngày 13 đến ngày 15.12.2019

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019 tại Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi và danh sách phòng thi như sau:
A. LỊCH THI (tải LỊCH THI tại đây) và xem DANH SÁCH TỔNG HỢP TẠI ĐÂY

 

1. Thứ Sáu ngày 13/12/2019:
- Buổi Sáng: Từ 08h30-11h30: khai mạc kỳ thi và phổ biến các nội dung liên quan đến kỳ thi; ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân trên danh sách được niêm yết tại điểm thi.
- Buổi Chiều: Từ 13h30 - 17h00   thi môn TIN HỌC. Xem danh sách phòng thi môn Tin học TẠI ĐÂY
2. Thứ Bảy ngày 14/12/2019:
- Buổi Sáng:  Từ 07h30 - 11h30 thi môn KIẾN THỨC CHUNG. Xem danh sách phòng thi môn Kiến thức chung TẠI ĐÂY
- Buổi Chiều: Từ 13h30 - 16h30 thi môn NGOẠI NGỮ (Nghe và Đọc-Viết). Xem danh sách phòng thi môn Ngoại ngữ TẠI ĐÂY
3. Chủ Nhật ngày 15/12/2019:
- Buổi Sáng: Từ 07h30 - 11h30:  thi NGOẠI NGỮ (Phỏng vấn hội thoại, xem danh sách TẠI ĐÂY) và KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ (Thuyết trình và phỏng vấn, xem danh sách phòng thi TẠI ĐÂY)
LƯU Ý:
- Các ứng viên được MIỄN THI Ngoại ngữ sẽ thi Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trước.

- Các ứng viên còn lại sẽ thi Ngoại ngữ trước (phỏng vấn hội thoại), sau đó sẽ thi Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thuyết trình và phỏng vấn)

 

B. NỘI QUY THI

Nội quy thi xem tại đây.

Thông tư 03/2019/TT-BNV về thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem tại đây.