Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi thăng hạng CDNN ngày 6-9/12/2019

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2019 tại cụm thi số 1, Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi và danh sách phòng thi như sau:
A. LỊCH THI (tải LỊCH THI tại đây)

 

1. Thứ Sáu ngày 06/12/2019:
- Buổi Sáng:
• Từ 07h30-08h30: Đón tiếp ứng viên dự thi
• Từ 08h30-11h30: khai mạc kỳ thi và phổ biến các nội dung liên quan đến kỳ thi; ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân tại các điểm thi.
- Buổi Chiều: thi TIN HỌC
• Ca 1: từ 13h30-14h15
• Ca 2: từ 15h00-15h45
• Ca 3: từ 16h30-17h15
2. Thứ Bảy ngày 07/12/2019:
- Buổi Sáng: thi TIN HỌC
• Ca 1 (Ca 4): từ 07h30-08h15
• Ca 2 (Ca 5): từ 09h00-09h45
- Buổi Chiều: thi KIẾN THỨC CHUNG
• Từ 13h30-16h30
3. Chủ Nhật ngày 08/12/2019:
- Buổi Sáng: thi NGOẠI NGỮ và KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
• Buổi 1: Từ 07h30-11h30
- Buổi Chiều: thi KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
• Buổi 2: Từ 13h30-17h00
4. Thứ Hai ngày 09/12/2019: 
- Buổi Sáng: thi KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
• Buổi 3: từ 07h30-11h30
- Buổi Chiều: thi KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
• Buổi 4: từ 13h30-17h00

 

B. DANH SÁCH PHÒNG THI và NỘI QUY THI

Danh sách phòng thi chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

Nội quy thi xem tại đây.

Thông tư 03/2019/TT-BNV về thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem tại đây.