Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội kỳ thi ngày 27.10.201918

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1-B2-C1, trình độ B1, B2 (dạng thức Sau đại học) và tiếng Pháp trình độ A2, B1, B2. Cụ thể như sau:
1. Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019.

Xem thêm...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 20/10/2019

Trường Đại học Hà Nội (ĐHHN) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (NLNN) theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:
1. Lịch thi:
a. Bậc 3-4-5/6 (trình độ B1-B2-C1):                      
- CA 1: Sáng Chủ nhật ngày 20/10/2019
b. Bậc 2/6 (trình độ A2):
- CA 2:  Chiều Chủ Nhật ngày 20/10/2019 

Xem thêm...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội kỳ thi ngày 06.10.2019

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1-B2-C1, trình độ B1, B2 (dạng thức Sau đại học) và tiếng Pháp trình độ A2, B1, B2. Cụ thể như sau:
1. Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2019.

Xem thêm...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội kỳ thi ngày 22.09.2019

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1-B2-C1, trình độ B1, B2 (dạng thức Sau đại học) và tiếng Pháp trình độ A2, B1, B2. Cụ thể như sau:
1. Ngày thi: Chủ Nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2019.

Xem thêm...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ kỳ thi ngày 28 & 29 tháng 9 năm 2019

Trường Đại học Hà Nội (ĐHHN) tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (NLNN) theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam như sau:
1. Lịch thi:
a. Bậc 3-4-5/6 (trình độ B1-B2-C1):                      
- CA 1: Sáng Thứ Bảy ngày 28/9/2019
- CA 2: Chiều Thứ Bảy ngày 28/9/2019 
b. Bậc 2/6 (trình độ A2):
- CA 3:  Sáng Chủ Nhật ngày 29/9/2019 

Xem thêm...