Hướng dẫn làm bài thi Demo đánh giá năng lực tiếng Anh dạng thức B1 trên phần mềm Hanutest

Hướng dẫn làm bài thi Demo đánh giá trình độ tiếng Anh dạng thức B1 trên website http://hanutest.hanu.vn

1.Một số lưu ý trước khi làm bài thi:

  • Phần mềm Hanutest chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox. Link tải Tại đây
  • Với phần thi kỹ năng Nói, bạn cần cài đặt phần mềm Adobe Flash Player. Link tải Tại đây 

2.Tham gia thi

Bước 1: mở trình duyệt Firefox, gõ địa chỉ: http://hanutest.hanu.vn

Bước 2: đăng nhập bằng một trong số những tài khoản mặc định từ Demo01 đến Demo100 với Tên truy cập và Mật khẩu giống nhau, ví dụ:

Tên truy cập: Demo01

Mật khẩu:      Demo01

H5

 

Giao diện sau khi đăng nhập như sau:

 H8

 

Bước 3: click nút Vào thi và chọn các phần thi Đọc, Viết, Nghe hoặc Nói để bắt đầu làm bài thi. Click vào các ký tự A, B, C, D để chọn đáp án đúng. Nếu chưa chắc chắn về độ chính xác của đáp án có thể click chọn nút Cần xem lại để kiểm tra sau.

 H1

 

Bước 4: Làm bài thi Nghe:

 

H4

 

Bước 5: làm bài thi Nói

Click chọn Allow như hình dưới đây trước khi bấm Ghi âm để bắt đầu phần thi Nói. Có thể click nút Nghe lại để kiểm tra âm thanh.

Lưu ý: Mỗi lần click nút Ghi âm thì phần thu âm trước đó sẽ bị xóa và ghi lại từ đầu.

Click nút Hoàn thành để lưu lại bài thi Nói

H2

 

Bước 6: Kiểm tra lại bài làm và Nộp bài thi

Click nút Mục lục để xem lại toàn bộ bài làm.

Sau khi đã kiểm tra bài làm, click nút Nộp bài thi. Nếu chưa làm bài xong có thể click nút Thoát để quay trở lại hoàn thành sau.

H3

Sau khi đã nộp bài thi, thí sinh có thể đăng nhập lại để xem kết quả phần thi Đọc và Nghe.