Contact

Address:
Địa chỉ: P101, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: (0243)0854.4338 máy lẻ 1188, 1189,1190

Fax: Fax: (84-4)38544550.

Website http://tec.hanu.vn

Captcha
Send to

Please enter information into textboxs with *.