Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 06.10.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh kỳ thi ngày 06.10.2019 tại Trường.
Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Xem thêm...

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 28 & 29.09.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - kỳ thi trên máy tính ngày 28-29.9.2019  như sau.
Thí sinh truy cập đường link sau để tra cứu điểm thi: http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Xem thêm...

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 22/9/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh kỳ thi ngày 22.9.2019 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Xem thêm...

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 08/9/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh kỳ thi ngày 08.9.2019 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Xem thêm...

Thông báo kết quả thi NLNN kỳ thi ngày 11.8.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh và tiếng Pháp Kỳ thi ngày 11.8.2019 tại Trường.
Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.vn/vn/tc-diem-thi.html

Xem thêm...