Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi thăng hạng CDNN - Giảng viên cao cấp (hạng I) tại Trường Đại học Hà Nội từ 02-04.10.2020

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 tại cụm thi số 1, Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi và danh sách phòng thi như sau:

Xem thêm...